Mr J.C. de Goeij - Qui mandat solvi, ipse videtur solvere

Strafrecht en recht voor TBS gestelden

Mr de Goeij is lid van de Nederlandsche Vereniging van Strafrechtadvocaten en is strafrechtelijk specialist. Hij behandelt alle strafzaken. Veel voorkomende zaken in zijn praktijk zijn:

  • Moord/doodslag
  • Zedenzaken (ontucht, verkrachting)
  • Valsheid in geschrifte/oplichting
  • Fraude
  • Diefstal/heling
  • Rijden onder invloed/doorrijden na aanrijding
  • Drugszaken (hard-en softdrugs)

TERBESCHIKKINGSTELLING MET DWANGVERPLEGING

De verdachte bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond, kan op last van de rechtbank ter beschikking worden gesteld indien het een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld en de veiligheid van anderen,dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist. De Terbeschikkingstelling geldt voor de termijn van 2 jaar, maar kan worden verlengd.

Mr de Goeij behartigt de belangen van een groot aantal Terbeschikkinggestelden door het hele land. Hij ziet er kritisch op toe dat de termijnen niet onnodig worden verlengd en werkt met "eigen" Deskundigen op psychiatrisch en psychologisch gebied.