Mr J.C. de Goeij - Qui mandat solvi, ipse videtur solvere

Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wvggz en Wzd)

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020
en regelt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben  met verplichte zorg in de GGZ.

De Wet Zorg en dwang (Wzd)is bestemd voor mensen met een verstandelijke handicap of dementie en gaat ook in op 1 januari 2020.