Mr J.C. de Goeij - Qui mandat solvi, ipse videtur solvere

Penitentiair recht

Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de overheid om dient te gaan met gedetineerden en TBS-gestelden.
In de diverse wetten gaat het om de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden en de rechtsbijstand van hen in beklag-en beroepzaken ook wel aangeduid als: klachtzaken gedetineerden.

Beklag kan worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar u verblijft.
Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van uw bezoek-of verlofregeling of een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting.

De termijn voor instellen van beklag is kort, maar 7 dagen !

De klacht wordt behandeld op een beklagzitting met de Commissie van Toezicht en een vertegenwoordiger van de
Directie van de inrichting. Hierna wordt schriftelijk uitspraak gedaan.

Tegen de beslissing kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in Den Haag.